Vrijdagbrief

Beste ouders/verzorgers, 

Rapportgesprekken

Komende week vinden de rapportgesprekken plaats. Heeft u zich nog niet ingeschreven? Denkt u hier dan nog even aan?

Vreedzame school

Hallo allemaal, 

Dit is een stukje van 1 /2 B .We zijn nu bezig met blok 4. In blok 4 leren samen met de juf ,tijger en aap hoe we met gevoelens moeten omgaan. Wij leren wat blij ,vrolijk,lachen, grappig , verdrietig ,huilen ,troosten, bang, dapper,boos, rustig en iedereen is en hoe je ermee moet om gaan. We leren dit met spelletjes en ook mogen de kinderen ook voorbeelden bedenken. Ook laten de kinderen in verschillende situaties gevoelens zijn samen met aap en tijger. Een volgende keer vertelt de juf veel meer hier over .

Groetjes van de leerlingen ,de juf en de meester uit groep 1/2 B .

Instroomgroep

Eerder dan verwacht zullen wij een instroomgroep starten dit jaar. Dit betekent dat groep 3 naar boven verplaatst zal worden en dat in het oude lokaal van groep 3, de instroomgroep zal komen. 

Een heel fijn weekend,