Staking 12 September

Betreft: Staking 12 september 2018

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u in de media heeft kunnen vernemen, staken de medewerkers in het primair onderwijs in de provincie Zuid- Holland en Zeeland woensdag 12 september. Dit is de laatste estafette actie die in februari in Friesland, Groningen en Drenthe is begonnen op initiatief van het PO- front.

Hoewel er door het kabinet is geïnvesteerd in het verhogen van de leerkrachtensalarissen en het verlagen van de werkdruk, zijn er nog steeds grote zorgen.

De Prinses Julianaschool kon dit schooljaar starten met een voltallige bezetting. Daarin zijn wij echter een uitzondering. Veel van onze collega-scholen hebben op dit moment nog groepen zonder juf en meester. De verwachting is dat het lerarentekort, zeker in de grote steden, alleen maar groter wordt.

Minister Slob stelt nu voor dat scholen zelf naar andere mogelijkheden op zoek moeten gaan door bijvoorbeeld grotere groepen te maken of meer onderwijsondersteuners i.p.v. leerkrachten in te zetten. Wij denken echter dat er structureel meer geïnvesteerd moet worden om het vak van leerkracht weer aantrekkelijk te maken.

De stakingsbereidheid van de leerkrachten op de Prinses Julianaschool is daarom groot. Het personeel zal daarom op 12 september staken en aansluiten bij de demonstratie die in het centrum van Rotterdam gehouden wordt. Dit betekent dat er op woensdag 12 september geen lessen verzorgd kunnen worden en de Prinses Julianaschool gesloten blijft.

We hopen van harte dat u de stakingsdoelen en daarmee de leerkrachten ondersteunt! We gaan er daarom van uit dat u op deze dag zelf opvang voor uw kind(eren) kunt verzorgen. Als dit helaas echt onmogelijk blijkt, geef dit dan a.u.b. uiterlijk 7 september door aan de leerkracht van uw kind of aan de directie.

We hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Team Prinses Julianaschool