Opgroeien brengt voor sommige kinderen veel problemen met zich mee. Er zijn verschillende organisaties die het kind daarbij kunnen helpen. Maar het kan gebeuren dat meerdere instanties tegelijkertijd hulp bieden. Dan is het belangrijk dat organisaties het van elkaar weten, zodat hulp kan worden afgestemd. Een melding in SISA maakt dit mogelijk en daar zijn ouders en kinderen bij gebaat. Scholen melden daarom leerlingen met complexe problematiek bij SISA. Een melding door de school gebeurt altijd met medeweten van de ouders van de leerling.

Op de homepage bij belangrijke documenten kunt u ons protocol huiselijk geweld vinden.

download