Ouderbetrokkenheid 3.0

De leerkrachten van de Prinses Julianaschool werken samen met de ouders aan de ontwikkeling van hun kind, waarin een ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid heeft.

Dit doen wij binnen duidelijk aangegeven grenzen.

Samenwerken en afstemmen is van belang om het beste uit uw kind te halen.

Wij zijn open, eerlijk en respectvol naar elkaar.

beeldingkopie