De medezeggenschapsraad is een raad die bestaat uit leerkrachten en ouders. Zij zijn betrokken bij het schoolbeleid en praten over verschillende onderwerpen mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad. Voordat er een besluit genomen mag worden.

 

De MR van de Prinses Juliana school;

  • Nelleke van der Kaa (leerkracht + voorzitter mr)
  • Patricia Rodenburg (leerkracht)
  • (ouder)
  • (ouder)