Veilig en
Vertrouwd

Plezier in
Leren

De Gouden
Driehoek

Samen Gezond
Groeien

Basis, Groei en
Ontwikkeling

De Prinses Julianaschool biedt basisonderwijs met een Leertijd Uitbreiding. Naast de verplichte onderwijsuren krijgen alle kinderen op de Prinses Julianaschool het hele schooljaar 3 uur per week extra onderwijstijd.

Die extra tijd zal ingezet worden op bijzondere activiteiten zoals: Koken, Techniek, Engels, Digitaal, Studievaardigheden. Deze activiteiten worden door vakleerkrachten en leerkrachten gegeven.