Koningsspelen

Beste ouder/verzorgers,

Volgende week vrijdag (12 april) zijn de Koningsspelen. Het programma is als volgt:

08:30 ontbijt in de klas.

09:30 Dans op het plein (Daarna terug naar de klas)

Als iedereen terug in de klas is worden alle groepjes opgehaald door de leerlingen van groep 8 en starten de Koningsspelen.

13:00 lunch in de klas.

13.00-15.00u
Groep 1 t/m 4 : Eigen programma.

Groep 5 t/m 8: clinic voetbal en bootcamp. 

Als u nog wilt helpen kunt u zich aanmelden via de leerkracht van uw kind.