Ieder kind een plus

Leerlingen met achterstanden op reken – of taalgebied krijgen in kleine groepjes extra hulp van een leerkracht.
De leerkrachten kijken aan de hand van de toetsresultaten welke leerlingen hulp nodig hebben.

De Plusklas
– leerlingen, die op de citotoetsen minstens drie keer achtereen een I of  II score bij meerdere vakken hebben gehaald, werken  in de plusklas aan speciale thema’s.
– De leerlingen maken een presentatie van hun thema en presenteren het in hun groep.
– Er kunnen per blok 10 leerlingen meedoen aan de plusklas.

Voor Ieder kind een plus geldt:
– op maandagmiddag van 15.15 uur – 16.00 uur blijven de leerlingen op school.
– er wordt gewerkt met blokken van steeds 4 weken.
– per blok wordt een thema geoefend bijv. tafels oefenen, breuken oefenen.
– de ouders geven toestemming dat hun kind meedoet aan  Ieder kind een plus
– leerlingen, die ingeschreven zijn, moeten een heel blok meedoen.

iederkindeenplus