Veilig en
Vertrouwd

Plezier in
Leren

De Gouden
Driehoek

Samen Gezond
Groeien

Basis, Groei en
Ontwikkeling

De Prinses Julianaschool is een multiculturele school in het Oude Noorden van Rotterdam. De schoolbevolking is een afspiegeling van de wijk en laat het multiculturele karakter zien van de wereldstad Rotterdam.

Leerlingen, hun ouders en leerkrachten dienen allemaal met veel plezier naar school toe te gaan. Daar werkt het schoolteam hard aan. Het leerproces van ieder individueel kind zo optimaal mogelijk begeleiden, zien wij als onze belangrijkste onderwijstaak. Wij willen ook dat alle leerlingen ‘lekker in hun vel’ zitten en dat zij de sociale vaardigheden ontwikkelen om zich in onze maatschappij te handhaven en te ontplooien.

De Prinses Julianaschool is een christelijke school met plaats voor andere culturen en godsdiensten.

Een aantal normen en waarden vinden wij zeer belangrijk om over te brengen namelijk:

  • Respect tonen voor elkaar
  • Een ieder in zijn waarde laten
  • Zorg voor elkaar
  • Saamhorigheid
  • Leerlingen leren open te staan voor meningen van anderen

De Prinses Julianaschool zet in op maximale zorg voor elke leerling. De leerkrachten streven ernaar om alle talenten bij de leerlingen tot ontwikkeling te laten komen. Een rustige en veilige werksfeer is voor ons van groot belang. Dit alles wordt gedragen door een gemotiveerd team.