Coöperatief leren

Coöperatief leren is in de groepen 1 t/m 8 terug te zien. Dit vinden wij belangrijk, omdat coöperatief leren:

– leerlingen uitdaagt tot actief en constructief leren, waardoor de lesstof meer betekenis krijgt;

– interactie tussen leerlingen stimuleert waardoor kinderen meer leren; verschillen tussen leerlingen benut als kansen om van elkaar te leren;

– alle kinderen uitdaagt om zelf initiatief te nemen;

– alle kinderen vaardigheden aanleren om in teamverband te werken;

– een bijdrage levert aan het realiseren van een goed pedagogisch klimaat.

actiefburgerschap
actiefburgerschap1

De vijf basiskenmerken van coöperatief leren zijn:

  1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid
  2. Individuele verantwoordelijkheid
  3. Directe interactie
  4. Samenwerkingsvaardigheden
  5. Evaluatie van het groepsproces

Coöperatief leren is een onderwijsleersituatie waarin leerlingen in kleine groepen op een gestructureerde manier samenwerken aan een leertaak met een gezamenlijk doel. De leerlingen die samenwerken zijn niet alleen gericht op hun eigen leren, maar ook op dat van hun groepsgenoten. Leerlingen leren met elkaar en van elkaar. Door samen te werken in een groepje ontwikkelen kinderen ook samenwerkingsvaardigheden. Samen kunnen werken is een belangrijke vaardigheid om te kunnen functioneren in de samenleving.

24