Leertijduitbreiding

De Prinses Julianaschool biedt basisonderwijs met een Leertijd Uitbreiding. Naast de verplichte onderwijsuren krijgen alle kinderen op de Prinses Julianaschool het hele schooljaar 3 uur per week extra onderwijstijd.

Die extra tijd zal ingezet worden op bijzondere activiteiten zoals: Koken, Techniek, Engels, Digitaal, Studievaardigheden. Deze activiteiten worden door vakleerkrachten en leerkrachten gegeven.

leertijdsuitbreiding